Polonius – coachuddannelse, kommunikationskursus for ledere mv.

www.polonius.dk

Hans Polonius i Roskilde har adskillige års erfaring i personlig udvikling, parterapi, coach uddannelse og kurser i kommunikation og ledelse. Alt sammen tager udgangpunkt i helheder, kommunikation, social interaktion og personlig udvikling. Metoderne er inspireret af NLP. Kerneydelsen er forskellige NLP Master-uddannelser, der især benyttes af kommuner, institutioner og firmaer – men der er også åbent for private kunder. Besøg Polonius og se, hvordan du kan udvikle dig ved f.eks. at forstå årsagssammenhænge, kommunikere skarpere, være en bedre leder, kæreste osv.

This entry was posted in P. Bookmark the permalink.